Vlaams

Pater Martin

Albertus Noveen in de Sint Maartens Kathedraal van Ieper

 

    NOVEEN

SAINT ALBERTUS van TRAPANI

ONZE LIEVE VROUW van THUYNE

 

Van zaterdag 1 tot zondag 9 augustus 2020

Sint MAARTENS KATHEDRAAL IEPER

VIERINGEN

Zaterdag 01/08 OPENINGSMIS om 17u

Zondag 02./08 Mis om 10u30 en om 18u

Maandag 03/08 Mis om 10u

Dinsdag 04/08 Mis om 10u

Woensdag 05/08 Mis om 10u

Donerdag 06/08 Mis om 10u

Vrijdag 07/08 Mis om 10u

Zatersdag 08/08 Mis om 10u

Zondag 09/08 Mis om 10u30

     en Slotviering om 18u

Donderdag 6 augustus ZIEKENDAG met MIS om 10u

 

 

Lief Kindje Jezus, zegen al onze kinderen

Kinderen zijn een geschenk.

Elk kind is uniek en onvervangbaar (...).

Men houdt van een kind omdat het een kind is,

niet omdat het mooi is, of omdat het zo of zo is.

Neen, we houden ervan omdat het een kind is!

Niet omdat het denkt zoals ik

of omdat het mijn verlangens belichaamt.

Een kind is een kind.

De liefde van de ouders is een instrument

van de liefde van God de Vader,

die met tederheid de geboorte van elk kind verwacht,

en onvoorwaardelijk aanvaardt  en belangeloos verwelkomt.

                                                                                                Paus Franciscus in 'De vreugde van de liefde' 

Welkom voor het Albertus Apostolaat:

Pater Martin

is beschikbaar voor de Albertus pelgrims in de Sint Maartens Kathedraal

Alphonse Vandenpeereboomplein  B-8900 IEPER

Tijdens de Noveen van sint Albertus van Trapani (5 tot 13 augustus).

Het programma vanaf september 2017 wordt later meegedeeld.

 

 

 

 

 

Beste pelgrims van sint Albertus,

op maandag 31 juli word ik aan de linker heup geopereerd, waarna de revalidatie zeker en vast een tijdje kan duren...

Hierdoor kan ik niet aanwezig zijn voor de Albertus Noveen in de sint Maartens Kathedraal van Ieper tussen 5 en 13 augustus.

Wel zal ik me sterk en innig met jullie allen verbonden weten vanuit de Sint Martinus Kliniek van Duffel.

Gods Voorzienigheid is wonderbaar.

Pater Martin Faingnaert, de prior van de karmelieten in Brugge, zal me vanaf nu vervangen in de sint Maartens Kathedraal van Ieper.

Dat hij me vervangt voor het Albertus Apostolaat in Ieper is zeker een gunst van de heilige Albertus van Trapani, nog voor zijn Noveen in feite zal beginnen op zaterdag 5 augustus.

Zijn adres : Pater Martin Faingnaert, Prior

              Ezelstraat 28

            B-8000 BRUGGE

Van ganser harte wil ik pater Martin bedanken voor die vele keren dat hij mij in Ieper vervangen heeft en voor zijn actieve aanwezigheid en broederlijke hulp in de Albertus Noveen en de Kinderzegen van de voorbije jaren!

Ja nogmaals, "Gods Wegen zijn wonderbaar"!

Beste pelgrims van sint Albertus,

vanaf nu ben ik voor het Albertus Apostolaat nog te bereiken:

In de pastorij van Duffel:    Pastorij

                                 Kerkstraat, 31

                              B-2570 DUFFEL

Per mail:     danieltaillieucongo@hotmail.com

Per telefoon:     00 32 476 475 880

Per brief:       P. Daniel

            Kerkstraat, 31

            B-2570 DUFFEL

Beste pelgrims van sint Albertus,

komt talrijk naar de Albertus Noveen in Ieper.

Maakt deze Noveen zoveel mogelijk rondom U bekend!

De Noveen is een specifiek gebed, dat negen dagen na elkaar herhaald wordt, om een particuliere gunst te bekomen, die
normaal gezien een einde maakt aan een situatie van beproeving. VERTROUWEN is hier noodzakelijk!

Ik wens jullie allen een vurige Albertus Noveen toe en een zalig Feest van Albertus op 7 augustus.

Verenigd in gebed bij Jezus, Jozef en Maria.

Pater Daniël.


 

 

 

 

 

 

 
 
 

GSM : 00 32 476 475 880

 

       

Dank om bekomen genaden.

 

Rechercher

© 2015 Tous droits réservés. Père Daniel Taillieu