Albertus Apostolaat in IEPER 2023

* Zaterdag 24 juni 2023

* Zondag 25 juni 2023

Neuvaine de saint Albert de Trapani

    de samedi 5 à dimanche 13 aoüt 2023

* Samedi 23 septembre 2023

* Dimanche 24 septembre 2023

* Samedi 28 octobre 2023

* Dimanche 29 octobre 2023

* Samedi 25 novembre 2023

* Dimanche 26 novembre 2023

* Samedi 30 décembre 2023

* Dimanche 31 décembre 2023

 

Zaterdag van 10u00 tot 12u00 

         en van 14u00 tot 17u00 

Zondag van 14u00 tot 17u00

 

P. Martin Faingnaert ocd

Ezelstraat 28

B-8000 Brugge 

Tél. :  00 32 50 44 38 80

Mail martin.faingnaert@sarephta.be

 


Pater Martin

 

 

Zaterdag vand 10u00 tot 12u00

         en van 14u00 à 17u00 

Zondag van 14u00 tot 17u00


Père Martin, Faingnaert, ocd

Ezelstraat 28

8000 Brugge

Tel 050/44.38.80

 

 


Lief Kindje Jezus, zegen al onze kinderen

Kinderen zijn een geschenk.

Elk kind is uniek en onvervangbaar (...).

Men houdt van een kind omdat het een kind is,

niet omdat het mooi is, of omdat het zo of zo is.

Neen, we houden ervan omdat het een kind is!

Niet omdat het denkt zoals ik

of omdat het mijn verlangens belichaamt.

Een kind is een kind.

De liefde van de ouders is een instrument

van de liefde van God de Vader,

die met tederheid de geboorte van elk kind verwacht,

en onvoorwaardelijk aanvaardt  en belangeloos verwelkomt.

                                                                                                Paus Franciscus in 'De vreugde van de liefde' 

Welkom voor het Albertus Apostolaat:

Pater Martin

is beschikbaar voor de Albertus pelgrims in de Sint Maartens Kathedraal

Alphonse Vandenpeereboomplein  B-8900 IEPER

 

 

Beste pelgrims van sint Albertus,

 

vanaf nu ben ik voor het Albertus Apostolaat nog te bereiken:

In de pastorij van Duffel:    Pastorij

                                 Kerkstraat, 31

                              B-2570 DUFFEL

Per mail:     danieltaillieucongo@hotmail.com

Per telefoon:     00 32 476 475 880

Per brief:       P. Daniel

            Kerkstraat, 31

            B-2570 DUFFEL

Beste pelgrims van sint Albertus,

komt talrijk naar de Albertus Noveen in Ieper.

Maakt deze Noveen zoveel mogelijk rondom U bekend!

De Noveen is een specifiek gebed, dat negen dagen na elkaar herhaald wordt, om een particuliere gunst te bekomen, die
normaal gezien een einde maakt aan een situatie van beproeving. VERTROUWEN is hier noodzakelijk!

Ik wens jullie allen een vurige Albertus Noveen toe en een zalig Feest van Albertus op 7 augustus.

Verenigd in gebed bij Jezus, Jozef en Maria.

Pater Daniël.

GSM : 00 32 476 475 880

 

       

Dank om bekomen genaden.

 

Vlaams

Rechercher

© 2015 Tous droits réservés. Père Daniel Taillieu